Αρχική Ολοκληρώθηκαν Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής, ενίσχυσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής, ενίσχυσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής, ενίσχυσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις».

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 9 Μαΐου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Μαΐου 2011

Προϋπολογισμός: 91.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 14 μήνες από την υπογραφή της

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 4.575,00

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις»

Σχετικά αρχεία: