Αρχική Ολοκληρώθηκαν Εξωτερική αξιολόγηση για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Εξωτερική αξιολόγηση για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης «Εξωτερική αξιολόγηση» για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21 Σεπτεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός: 40.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 10/2011 μέχρι 30/6/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 2

Σχετικά αρχεία: