Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για επιμέλεια κειμένων εκπαιδευτικού περιεχομένου

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για επιμέλεια κειμένων εκπαιδευτικού περιεχομένου PDF Εκτύπωση E-mail

Επιμέλεια κειμένων εκπαιδευτικού περιεχομένου  για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης 

Είδος Διαγωνισμού/κριτήριο κατακύρωσης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για επιμέλεια κειμένων εκπαιδευτικού περιεχομένου / Επιλογή βάσει αξιολόγησης προσόντων

Καταληκτικής ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2011

Διάρκεια έργου: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης - ΑΠ7,8,9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 2.

 

Σχετικά Αρχεία