Αρχική Ολοκληρώθηκαν Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας PDF Εκτύπωση E-mail

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του  διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους για το διαγωνισμό  «Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας στα θέματα ισότητας» ότι μεταβάλλεται η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 9:30 π.μ. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν μεταβάλλεται και παραμένει η Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, ώρα 16:00 μ.μ

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 6 Οκτωβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Οκτωβρίου 2011

Προϋπολογισμός: 50.000€

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Σχετικά αρχεία: