Αρχική Ολοκληρώθηκαν Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) PDF Εκτύπωση E-mail

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του  διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους για το διαγωνισμό  «Μελέτη Επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» ότι μεταβάλλεται η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν μεταβάλλεται και παραμένει η Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, ώρα 16:00 μ.μ

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)"

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 6 Οκτωβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Οκτωβρίου 2011

Προϋπολογισμός; 50.000€

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δεκαέξι μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Σχετικά αρχεία: