Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λογισμικού - Microsoft Office 2010 στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λογισμικού - Microsoft Office 2010 στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Προμήθεια για την αναβάθμιση λογισμικού - Microsoft Office 2010 - για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο  ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Είδος Διαγωνισμού/κριτήριο κατακύρωσης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  λογισμικού - Microsoft Office 2010 στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης / Επιλογή βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 11 Νοεμβρίου 2011

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης - Α.Π. 7, 8, 9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία: