Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την σύναψη της συμφωνίας - πλαίσιο για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 29  Νοεμβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30 Νοεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός: 31.770€

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο μέχρι και 31/12/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» που εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Σχετικά αρχεία: