Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 07 Δεκεμβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08 Δεκεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός: 45.000 €

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο μέχρι και 30/06/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία: