Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια βιβλίου πληροφορικής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια βιβλίου πληροφορικής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  βιβλίου πληροφορικής στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης / Επιλογή βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 07 Δεκεμβρίου 2011

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης - Α.Π. 7, 8, 9 », Υποέργο 1, Δράση 2

Σχετικά αρχεία: