Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημονικού στελέχους ισότητας

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημονικού στελέχους ισότητας PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ"

Καταληκτική ημερoμηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 6 Φεβρουαρίου 2012

Είδος / Διάρκεια απασχόλησης: Μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 31/12/2014

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Σχετικά αρχεία: