Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους γραφείου τεκμηρίωσης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους γραφείου τεκμηρίωσης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 12 «Σύσταση και στελέχωση Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»

Καταληκτική ημερoμηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου 2012

Είδος / Διάρκεια απασχόλησης: Μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 31/12/2013

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: