Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση ενημερωτικών εντύπων δημοσιότητας για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση ενημερωτικών εντύπων δημοσιότητας για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση ενημερωτικών εντύπων δημοσιότητας για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 1 Μαρτίου 2012

Προϋπολογισμός: 20.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 », Υποέργο 1, Δράση 5

Σχετικά αρχεία:

Διευκρίνιση αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. 3355/15-2-2012) για την Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων Δημοσιότητας της Πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7 -8 - 9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά του κάθε υποψήφιου θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση ενός (1) τουλάχιστον σχεδίου μόνο για την αφίσα και όχι για όλα τα έντυπα δημοσιότητας. Πρόθεση του φορέα είναι να γίνει εφαρμογή του σχεδίου της αφίσας και στα υπόλοιπα έντυπα δημοσιότητας (ενημερωτικό μονόφυλλο, σελιδοδείκτη και τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο). Στο  εν λόγω σχέδιο αφίσας απαιτείται η προσθήκη των λογοτύπων του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος σε τετραχρωμία.

Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι καθώς πρόθεση του φορέα είναι να υπάρξει και επικοινωνιακή προσέγγιση του έργου ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προτείνει και ένα σλόγκαν σχετικό με το έργο υλοποίησης.

Επισυναπτόμενο: Στοιχεία έργου υλοποίησης