Αρχική Ολοκληρώθηκαν Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 09/2011 με τίτλο «Έκδοση υλικών σεμιναρίων» της Πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7 -8 - 9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 09/2011 με τίτλο «Έκδοση υλικών σεμιναρίων» της Πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7 -8 - 9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» PDF Εκτύπωση E-mail

Διευκρινίζουμε ότι στο σημείο 2.4.2 της διακήρυξης 09/2011 σχετικά με την τεχνική προσφορά και την αποστολή του δείγματος (σχεδίου) της τσάντας σεμιναρίου, δε χρειάζεται το δείγμα (σχέδιο) της τσάντας να έχει εκτυπωμένα τα λογότυπα του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος λόγω αποφυγής του κόστους συμμετοχής. Απαιτείται, όμως, η περιγραφή του τρόπου της εκτύπωσης των λογοτύπων πάνω στην προτεινόμενη τσάντα (θέση λογοτύπων πάνω στην τσάντα, πλευρά εκτύπωσης κλπ.) ως μέρους της τεχνικής προσφοράς.

Η πρόταση του δείγματος (σχεδίου) της τσάντας σεμιναρίων μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από μια εναλλακτικές επιλογές οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι όπως περιγράφονται στον πίνακα στο σημείο 2.3.1 της διακήρυξης, αρκεί σε καμία περίπτωση να μη διαφοροποιείται το κόστος της κάθε εναλλακτικής επιλογής  τσάντας. Στο κόστος της τσάντας να συμπεριληφθεί και η τετράχρωμη εκτύπωση των λογοτύπων του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος.