Αρχική Ολοκληρώθηκαν Μελέτη Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για Μικρές Επιχειρήσεις»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Μελέτη Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για Μικρές Επιχειρήσεις» PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση Μελέτης Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για Μικρές Επιχειρήσεις»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 27 Μαρτίου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαρτίου 2012

Προϋπολογισμός: 40.500 €

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30/09/2015

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: