Αρχική Ολοκληρώθηκαν Έκδοση υλικών σεμιναρίων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Έκδοση υλικών σεμιναρίων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη δημιουργία και έκδοση υλικών σεμιναρίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση υλικών σεμιναρίων» για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 2 Απριλίου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 3 Απριλίου 2012

Προϋπολογισμός: 45.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 33 ημέρες

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 », Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία:

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Ιούνιος 2014 15:23