Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 23 Απριλίου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24 Απριλίου 2012

Προϋπολογισμός: 31.770€

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο μέχρι και 31/12/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» που εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Σχετικά αρχεία: