Αρχική Ολοκληρώθηκαν Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΕΑ Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων»

Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων» της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 30 Μαΐου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31 Μαΐου 2012

Προϋπολογισμός: 35.000€

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις».

Σχετικά αρχεία: