Αρχική Ολοκληρώθηκαν Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΕΑ Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις»

Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις» της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Μαΐου 2012

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17 Μαΐου 2012

Προϋπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.000€

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις»

Σχετικά αρχεία: