Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελεχών στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 30 Απριλίου 2012

Είδος: Μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 15/5/2012 και λήξης 31/12/2012)

Σχετικά αρχεία: