Αρχική Ολοκληρώθηκαν Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων» για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 18 Ιουνίου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19 Ιουνίου 2012

Προϋπολογισμός: 73.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 3 έτη

Χρηματοδότηση:Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων» της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ».

Σχετικά αρχεία: