Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση βοηθού λογιστή

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση βοηθού λογιστή PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση βοηθού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 2 Αυγούστου 2012

Είδος: Μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 1/9/2012 και λήξης 18/2/2013)

Σχετικά αρχεία: