Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης PDF Εκτύπωση E-mail

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων

Τρόπος Επιλογής: Βάσει σειράς προτεραιότητας

Διάρκεια έργου: 2012 - 2014

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης & στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5€/ανά ώρα κατάρτισης.

Σχετικά αρχεία: