Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους Γραφείου Τεκμηρίωσης ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους Γραφείου Τεκμηρίωσης ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 12 «Σύσταση και στελέχωση Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου 2012

Είδος εργασίας: Μισθωτή σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας έως 31/10/2015

Σχετικά αρχεία: