Αρχική Ολοκληρώθηκαν Επαναδημοσιεύση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημονικού στελέχους εκπαίδευσης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσιεύση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημονικού στελέχους εκπαίδευσης PDF Εκτύπωση E-mail

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημονικού στελέχους εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου &  στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Ε. Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 2012

Είδος εργασίας: Μισθωτή σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 31/12/2014

Έδρα απασχόλησης: Αθήνα

Σχετικά αρχεία: