Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση για την εκπόνηση Οδηγού Καινοτομίας και Οδηγού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την εκπόνηση Οδηγού Καινοτομίας και Οδηγού Διανοητικής Ιδιοκτησίας PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Οδηγού Καινοτομίας και Οδηγού Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εφαρμογή δράσεων υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και μορφών συνεργασίας» της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι 18 Απριλίου 2013, ώρα 15:00.

Χρηματοδότηση: Η Πράξη με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: