Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Γραφίστα

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Γραφίστα PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Γραφίστα (Εξωτερικός συνεργάτης) με σκοπό την κάλυψη αναγκών γραφιστικού περιεχομένου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Επιλογή βάσει προσόντων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 25 Απριλίου 2013

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ », Υποέργο 1 «Λειτουργία Γραφείου Προβολής Δημοσιότητας και ενέργειες Οργάνωσης και Διαχείρισης της Πράξης»

Σχετικά αρχεία: