Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ή την παραμετροποίηση και προσαρμογή μιας υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας τεχνοδιάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ή την παραμετροποίηση και προσαρμογή μιας υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας τεχνοδιάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ή την παραμετροποίηση και προσαρμογή μιας υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας τεχνοδιάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εφαρμογή δράσεων υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και μορφών συνεργασίας» της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι 26 Απριλίου 2013, ώρα 15:00.

Χρηματοδότηση: Η Πράξη με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: