Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Επιλογή βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 17 Μαΐου 2013

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ», Υποέργο 13 «Δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

Σχετικά αρχεία: