Αρχική Ολοκληρώθηκαν Διευκρίνιση αναφορικά με τη διακήρυξη 9/2013 με τίτλο "Προβολή στα MEDIA"

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διευκρίνιση αναφορικά με τη διακήρυξη 9/2013 με τίτλο "Προβολή στα MEDIA" PDF Εκτύπωση E-mail

Διευκρινίζεται ότι στη σελίδα 9, Κεφάλαιο 2 παράγραφος 2.1 σημείο 3 «Νομιμοποιητικά έγγραφα», αν κάποιο από τα έγγραφα που ζητούνται δεν εκδίδεται πλέον από την αναφερόμενη στην παράγραφο αυτή υπηρεσία, ο υποψήφιος προσκομίζει το σχετικό έγγραφο από την υπηρεσία από την οποία αρμοδίως εκδίδεται (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ. οικείου επιμελητηρίου)