Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε ΤΟΠ(ΕΚΟ)

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε ΤΟΠ(ΕΚΟ) PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) για την υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) στην Αθήνα, προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο εξωτερικών συνεργατών - συμβούλων με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελούμενων (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι μετανάστες, πρόσφυγες κ.ο.κ.)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 3 Ιουνίου 2013

Περιοχές υλοποίησης ΤΟΠ(ΕΚΟ): Δήμος Αθηναίων, Δήμος Πειραιά & Δήμος Καλλιθέας

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT)

Σχετικά Αρχεία: