Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προβολή στα MEDIA Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προβολή στα MEDIA Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Ιούνιος 2013 11:14

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προβολή στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας (MEDIA) των Υποέργων  - Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Προβολή στα MEDIA»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 25 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26 Ιουνίου 2013

Προϋπολογισμός: 64.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 26 μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προβολή στα MEDIA» της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ».

Σχετικά αρχεία: