Αρχική Ολοκληρώθηκαν Συνεργασία με εταιρεία για τη δημιουργία προωθητικού υλικού

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Συνεργασία με εταιρεία για τη δημιουργία προωθητικού υλικού PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με εταιρεία για τη δημιουργία προωθητικού υλικού με σκοπό την προβολή των δράσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ / Επιλογή  με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2013

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ», Υποέργο 1 «Λειτουργία Γραφείου Προβολής & Δημοσιότητας και ενέργειες Οργάνωσης και Διαχείρισης της Πράξης»

Σχετικά αρχεία: