Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του συστήματος mentoring

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του συστήματος mentoring PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος mentoring στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 15:00.

Χρηματοδότηση: Η Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: