Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - mentoring»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - mentoring» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2013 13:24
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - mentoring»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου 2013

Διάρκεια έργου: 80 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο των πράξεων «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων Α.Π. 7 και 8», Υποέργο 1.

Σχετικά αρχεία: