Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Μαζί για δουλειά»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Μαζί για δουλειά» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2014 14:41

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στα πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μαζί για δουλειά» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δημότες / κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις [α) άνεργοι και β) άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών] για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Σχετικά Αρχεία: