Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για την ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - Mentoring»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για την ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - Mentoring» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 14:42

Στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠ 7 και 8», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο Βαθμολογίας

1

Ιωάννα Τσάρπα

100

2

Λώρα Αρσένη

80

3

Ναταλία Κακούρου

80

4

Χαράλαμπος Τέσσας

40

5

Γεώργιος Σπαής

40

6

Γεώργιος Γιαννούσης

40

7

Ιωάννης Κατσίκης

40

8

Νικόλαος Κοτσυφός

20

9

Ελευθερία Σπανού

20

10

Μαρία Φράγγου

0

Σχετικά αρχεία: