Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης PDF Εκτύπωση E-mail

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εφαρμογή και τη λειτουργία διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης  για εργαζόμενους και εργοδότες σε ΜΜΕ σε ζητήματα ασφαλιστικού και εργασιακού ενδιαφέροντος» της Πράξης «Εφαρμογή – λειτουργία διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης για εργαζόμενους και εργοδότες σε ΜΜΕ σε ζητήματα ασφαλιστικού και εργασιακού ενδιαφέροντος», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σχεδιασμό και τη συντήρηση διαδικτυακής πύλης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 26 Μαρτίου 2014

Προϋπολογισμός: 10.500 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

Σχετικά αρχεία: