Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΠΑΝΑΔ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 27 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαρτίου 2014

Προϋπολογισμός: 30.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: 04/2014 εως και 30/09/2015

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» της πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Σχετικά αρχεία: