Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών εντός πόλεων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών εντός πόλεων PDF Εκτύπωση E-mail

Παράταση υποβολής προσφορών έως 11 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών εντός πόλεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 11 Ιουνίου 2014

Χρηματοδότηση: Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» που αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττική

Σχετικά αρχεία: