Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου εξωτερικών συνεργατών – εργασιακών συμβούλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου εξωτερικών συνεργατών – εργασιακών συμβούλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 06 Οκτώβριος 2014 14:44

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) για την υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Αθήνα, προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο εξωτερικών συνεργατών – εργασιακών συμβούλων με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελούμενων (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι μετανάστες κ.ο.κ.)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2014

Περιοχές υλοποίησης ΤΟΠΣΑ: Αττική

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT)

Σχετικά Αρχεία: