Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Οκτώβριος 2014 14:28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 19 «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 27 Οκτωβρίου 2014

Χρηματοδότηση:  Η πράξη «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Σχετικά αρχεία: