Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ωφελουμένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής συστήματος Μentoring μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ωφελουμένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής συστήματος Μentoring μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2014 16:13

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) αποτελεί φορέα υλοποίησης του Υποέργου «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring», που εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2014

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: