Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Διευρυμένο μητρώο συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Διευρυμένο μητρώο συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη συνεδρίαση του την 17/12/2014 αποφάσισε την ενοποίηση των δύο μητρώων γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων που προέκυψαν από τις υπ’ αριθμ. 6127-07/04/2014 (6160-15/04/2014 ορθή επανάληψη) και 6714-17/09/2014 προσκλήσεις και τη δημιουργία ενός διευρυμένου μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι/ες συνεργάτες γραμματειακών υποστηρίξεων κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.

Διάρκεια έργων: έως 31/10/2015

Χρηματοδότηση: Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Σχετικά αρχεία: