Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας και σχετικού επικοινωνιακού υλικού-καμπάνιας ενημέρωσης"

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας και σχετικού επικοινωνιακού υλικού-καμπάνιας ενημέρωσης" PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 20 Ιανουάριος 2015 16:15
Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας και σχετικού επικοινωνιακού υλικού – καμπάνιας ενημέρωσης»
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 12 Φεβρουαρίου 2015
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Φεβρουαρίου 2015
 
Προϋπολογισμός: 29.520,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 
Διάρκεια έργου: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 
Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» η οποία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».
 
Σχετικά αρχεία:
 
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Φεβρουάριος 2015 16:32