Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + με τόπο απασχόλησης το Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + με τόπο απασχόλησης το Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Ιανουάριος 2015 12:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + με τόπο απασχόλησης το Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης μιας σειράς έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Είδος Εργασίας: Μισθωτή σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 28/02/2016, μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Σχετικά αρχεία: