Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Συμβούλων για την ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης και τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης γυναικών επιχειρηματιών

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Συμβούλων για την ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης και τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης γυναικών επιχειρηματιών PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 02 Φεβρουάριος 2015 13:25

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Λειτουργία Υπηρεσίας/Γραφείου Ισότητας στη ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Συμβούλων για παροχή συμβουλευτικής σε γυναίκες επιχειρηματίες – μέλη των συνδικαλιστικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά, προκείμενου για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, για διαχείριση συγκρούσεων και γενικότερα ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικών θεμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων: Οι φάκελοι των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν μέχρι 17/02/2015, ώρα 15:00 στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα, 6ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις 2108846852, εσωτ. 328 (Ιωάννα Προφύρη).

 

Σχετικά Αρχεία:

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 13:37