Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση για αναζήτηση προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση για αναζήτηση προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 00:00

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών: 23 Μαρτίου 2015

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων, υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 5 με τίτλο «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά προσφορές για είδη γραφικής ύλης και αναλώσιμα για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης κατά το έτος 2015, στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Ο πίνακας των ζητούμενων ειδών, πληροφορίες αποστολής, προϋπολογισμός ανά πόλη καθώς και λοιποί όροι, βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)