Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς (εκπαιδευτικών υλικών) για την Πράξη «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς (εκπαιδευτικών υλικών) για την Πράξη «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2015 15:21

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί τους/τις υποψηφίους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγγραφή δύο (2) εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δράσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες για τη συγγραφή των παρακάτω δύο (2) εκπαιδευτικών υλικών:

Α) Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο»

Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διοργάνωσης σεμιναρίων, που απευθύνονται: α) σε στελέχη του Δήμου Αθηναίων, β) σε μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σωματεία, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) σε των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), και γ) σε στελέχη ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Διάρκεια έργου: Το έργο θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.

Β) Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας»

Το εν λόγω υλικό θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διοργάνωσης εργαστηρίων (workshops) που απευθύνονται τόσο σε μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σωματεία, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), όσο και σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:27 Μαρτίου 2015

Διάρκεια έργου: Το έργο θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγγραφή του ενός ή και των δύο εκπαιδευτικών υλικών εάν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.  

Χρηματοδότηση: Η Πράξη «Επιχορήγηση ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται μέσω ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».

Σχετικά αρχεία: