Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοπικών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοπικών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015 10:21

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με κωδικό MIS 491402.  στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υλοποιεί το υποέργο 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για περίπου 1000 ωφελούμενους αποδέκτες απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας θεωρητικής επιμόρφωσης, θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για διάστημα έως 6 μηνών με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον παραγωγικό τομέα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες αναζήτησης – επιλογής επιχειρήσεων και ποιοτικής παρακολούθησης της υλοποίησή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας απόφοιτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: 1 Απριλίου 2015

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σχετικά αρχεία: