Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς για την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και ανάπτυξης μεθοδολογίας και διαμόρφωσης εργαλείων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ σε ΜμΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς για την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και ανάπτυξης μεθοδολογίας και διαμόρφωσης εργαλείων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ σε ΜμΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2015

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί τους/τις υποψηφίους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και ανάπτυξης μεθοδολογίας και διαμόρφωσης εργαλείων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε ΜμΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δράσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2015

Διάρκεια έργου: Το έργο θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.

Χρηματοδότηση: Η Πράξη «Επιχορήγηση ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται μέσω ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».

Σχετικά αρχεία: